www.656net_必赢亚洲656net【656net必赢注册】

健康简史

陈朴四物汤

来源:http://www.pboxus.com 作者:www.656net_必赢亚洲656net【656net必赢注册】 时间:2019-05-19 04:54

陈朴四物汤--《本草再新》卷8

【处方】四物汤加陈皮2钱,厚朴2钱。

【成效主要医疗】气滞经阻,月经过期后行,或色淡有痰。

【各家论述】气血交郁,挟湿为痰,则加广陈皮以宣通上下之气;厚朴以开脾土之郁,且燥湿破宿血也。

【摘录】《圣济总录》卷8

本文由www.656net_必赢亚洲656net【656net必赢注册】发布于健康简史,转载请注明出处:陈朴四物汤

关键词: bwin官网